Dörtlü Özdenetim

Dörtlü Özdenetim, Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler:

1) Gerçeğe Uygun mu?
2) İlgilerin tümü için adil mi?
3) İyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacak mı?
4) İlgililerin tümü için yararlı mı?

Rotary Vakfı

Rotary Vakfı, Rotary'nin uluslar arası hizmet alanındaki başlıca organıdır. Gönüllü bağışlara dayanan Vakıf, her yıl yaklaşık 1000 öğrenciyi yurt dışına yollar, Rotary'nin 3-H (Sağlık, Açlık ve İnsanlık) programına da fon sağlanır.

Rotary Vakfı